Thursday, July 15, 2010

Tidak Mungkin Engkau Miliki Dua Hati

Allah tidak sekali-kali menjadikan seseorang mempunyai dua hati dalam jiwanya. Ungkapan ini saya ambil dari firman Allah SWT ayat 4 dari Surah al-Ahzab :

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍۢ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِ

Pada ayat ini Allah SWT menerangkan bahawa Dia tidak menjadikan dua buah hati dalam satu tubuh; tidak mungkin pada diri seseorang berkumpul iman dan kafir. Jika seseorang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tentulah di dalam hatinya tidak ada kekafiran atau kemunafikan, walaupun sedikit, dan tentulah ia mengikuti Al-Quran dan sunah Rasulullah, menyeru manusia mengikuti jalan Allah, mengikuti hukum-hukumnya dan tentulah ia hanya kepada Allah saja berserah diri. Sebaliknya jika seseorang itu kafir atau munafik, tentulah di dalam hatinya tidak ada iman kepada Allah dun Rasul-Nya dan dia tidak akan bertawakkal kepada Allah. Dengan perkataan yang lain; mustahil berkumpul pada diri seseorang dua buah keyakinan yang berlawanan, sebagaimana tidak mungkin ada dua buah hati di dalam tubuh manusia.

Bila diteliti ayat ini, kita juga akan dapat menyaksikan keajaiban al-Quran, yang disebut sebagai mukjizat Al-Quran. Kenapa? Kerana ia menyatakan tentang sebuah fakta yang diperakui oleh sains perubatan iaitu manusia tidak boleh membawa lebih dari satu hati dalam jiwanya. Yang uniknya Allah SWT menyebut kalimah rajul bermakna orang lelaki. Kenapa Allah khususkan dengan lelaki sahaja. Allah tidak sebut bersamanya mar’ah iaitu perempuan. Jadi bagaimana dengan perempuan?

Persoalan ini menarik perhatian saya bila analisis ini saya temui dalam satu laman web Arab. Mengapa Allah memilih lelaki sahaja tidak perempuan? Apakah mungkin bagi seorang wanita untuk menanggung dan menggabungkan dua hati? Menurut istilah arab qalbun bermakna jantunghati. Jantung dan hati adalah sama.

Kita telah melihat dalam sejarah beberapa kelahiran yang luarbiasa seperti kanak-kanak yang memiliki dua kepala atau dua alat kelamin atau beberapa kaki dan sebagainya, tetapi kita tidak pernah menyaksikan seorang lelaki yang hidup dengan dua hati, kerana jantung hati bertanggung jawab untuk mengatur pergerakan darah, dan tidak mungkin ia boleh hidup dengan dua jantung hati. Tetapi bagaimana dengan wanita? Dari sinilah kita baru kita nampak keindahan ayat Allah ini, kenapa Dia hanya menyebut rajul atau lelaki sahaja!

Seorang wanita jika dia hamil, ia sedang membawa dua hati, iaitu hatinya dan hati anaknya, malah boleh jadi lebih lagi! Jika dia mengandung anak kembar sehingga dia membawa beberapa hati dalam tubuhnya , tapi orang lelaki tidak , bukan!

Jantunghati adalah anggota terpenting dalam tubuh manusia. Dia yang mengatur sirkulasi darah dan memindahkan darah dalam sistem yang kompleks, dan hati diciptakan dalam tahap yang paling awal pada minggu-minggu pertama kehamilan, dan terus memulakan tugasnya. Beberapa pengkajian telah mendapati bahawa jantunghati berperanan dalam proses berfikir, berkreativiti dan beriman .

Mungkin ada bayi yang lahir dengan dua hati dalam kes-kes yang terpencil, tetapi iatidak akan mencapai tahap menjadi seorang manusia lelaki dan dia akan mati sebagai seorang bayi sahaja .

Maka ayat ini adalah salah satu keajaiban medical, kerana tidak ada seorang saintis pun yang mampu memutuskan bahawa ia ia tidak dapat hidup dengan dua hati! Tetapi seorang manusia yang ummi yang lahir lebih 1400 yang lalu telah menyatakan fakta ini melalui wahyu ilahi. Subhanallah!! Allahumma solli ala Muhammad.

Oleh kerana itu, Allah SWT berfirman di hujung ayat ini :

( وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ )

Dan Allah mengatakan yang sebenar-benarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)

Inilah kebenaran, satu kenyataan bahawa manusia tidak mungkin mempunyai dua hati atau lebih di dalam tubuh dan jiwanya sebagai bukti dan dalil kebenaran al-Quran.

Monday, July 12, 2010

Rintihan Imam Shafei Saat Ajalnya

إلـيــك إلـــه الـخـلـق أرفــــع رغـبـتــي
وإن كـنـتُ يــا ذا الـمــن والـجــود مـجـرمـا

ولـمــا قـســا قـلـبـي وضـاقــت مـذاهـبــي
جـعـلـت الـرجــا مـنــي لـعـفـوك سـلـمــا

فـمـا زلــتَ ذا عـفـو عــن الـذنـب لــم تـزل
تــجــود و تـعــفــو مــنـــة وتـكــرمــا

-----------------------------------

ألــســت الــــذي غـذيـتـنـي وهـديـتـنــي
ولا زلــــت مـنـانــا عــلـــيّ ومـنـعـمــا

عـسـى مــن لــه الإحـســان يـغـفـر زلـتــي
ويـسـتــر أوزاري ومــــا قــــد تـقــدمــا

فــإن تـعـف عـنــي تـعــف عـــن مـتـمـرد
ظــلــوم غــشــوم لا يــزايـــل مـأتــمــا

و إن تنـتـقـم مــنــي فـلـســت بــآيــس
ولـــو أدخـلــوا نـفـسـي بـجــرم جـهـنـمـا

------------------------------------

فصيـحـا إذا مــا كــان فـــي ذكـــر ربـــه
وفيما سواه في الورى كان أعجما

يـقــول: حبـيـبـي أنـــت سـؤلــي وبغـيـتـي
كـفــى بـــك للـراجـيـن ســـؤلا ومـغـنـمـا

أصـــــون ودادي أن يـدنــســه الـــهـــوى
وأحــفــظ عــهــد الــحـــب أن يـتـثـلـمـا

فـفـي يقظـتـي شــوق وفــي غـفـوتـي مـنــى
تــلاحــق خــطــوي نــشــوة وتـرنــمــا

فـجـرمـي عـظـيـم مـــن قـديــم وحــــادث
وعـفــوك يـأتــي الـعـبـد أعـلــى وأجـسـمـا